2018. május 23., szerda

2. nap - Magyar Tudományos Akadémia


A nagyenyedi csapatnak lehetősége adódott a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának meglátogatására. A látogatás során sok információval gazdagodtunk a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium diákjaival együtt.

Az MTA munkatársa együttműködésével egy előadáson vettünk részt, amely során tudomást szereztünk az Akadémia megalakulásáról. Az idegenvezető tudtunkra adta, hogy egy magyar tudományos társaság alapításának gondolatához már az 1700-as évek második felében Bél Mátyás evangélikus lelkész és polihisztor is eljutott. Néhány évtized múlva, 1781-ben Bessenyei György pedig papírra is vetette saját elképzelését. Az 1791. évi országgyűlés tudományi bizottsága felvette programjába a katonai és képzőművészeti akadémián kívül egy magyar tudományos akadémia felállítását, ám a tervek megvalósítása végül I. Ferenc uralkodásának első három évtizedében elmaradt. Tényleges működését 1830-ban kezdhette meg Magyar Tudós Társaság néven, miután az uralkodó elfogadta az alapszabályokat. Az 1830. november 17-ei igazgatótanácsi tagválasztó ülésen Teleki József személyében megválasztotta - akkori nevén elölülőnek - első elnökét, Széchenyi Istvánt másodelnökké, Döbrentei Gábort pedig titkárrá nevezték ki. Az első rendes tagokat - összesen 23-at – ugyanezen a napon a Teleki József vezette Igazgató Tanács nevezte ki. A tiszteleti tagok száma 24 volt.

Ezt követően a csapatunk ketté vált, a csapat egyik fele az 1848-as forradalomról szóló hírlapokat tekintette meg. Az értékes példányok lapozgatása közben a lenyűgöző dunai panorámát is csodálták a diákok. A szerzett információkat felhasznáva egy kérdőivet töltöttek ki, melynek helyes megoldása jutalmául egy könyvjelzőt kaptak.


A csapatunk másik része a raktár kincseit tárhatta fel. Mivel 2.300.000 dokumentum található, ezért sajátos módon raktározzák őket. A raktár a föld alatt helyezkedik el. Látogatásunk végén megtekinthettük az olvasótermet és a legrégebbi katalógusrendszert.
x

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése